บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านอาหาร ต้องการรับสมัครงานในตำแหน่ง ผู้จัดการร้านฝึกหัด ไม่จำกัดสาขาที่จบ มีบุคลิกภาพดี รักในงานบริการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *