ประกาศ นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯทุกชั้นปี ที่ได้สิทธิ์กู้ยืมฯเทอม 1/2565

ขั้นตอน การทำแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ภาคเรียนที่ 1 / 2565 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่2-5 ผู้กู้รายเก่า และรายเก่าเว้นกู้

ขั้นตอนการทำแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมฯ ภาคเรียนที่1/2565 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่1 และ รายใหม่ชั้นปีที่ 2-5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *