มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ จัดโครงการ ทุนส่งน้องเรียนจบ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี โดยหากสนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสาร ผ่านสถานศึกษา ภายในวันที่ 13 มกราคม 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *