ประกาศสำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินฯ ชั้นปีที่1(รหัส66) และ รายใหม่ทุกชั้นปี ที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ ถ้ายังมีความประสงค์กู้ยืมฯจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ให้นักศึกษาเข้าไปดำเนินการกู้ยืมฯในระบบ DSL ให้เรียบร้อย

รายชื่อนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 (รหัส66) และรายใหม่ ที่ยังไม่แก้ไขเอกสารในระบบ DSL