ประกาศสำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมฯปี 1 (รหัส66)และ รายใหม่ทุกชั้นปี นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศถ้ายังมีความประสงค์กู้ยืมเงินฯในภาคเรียนที่ 1 /2566ให้ดำเนินการแก้ไขเอกสารให้เรียบร้อย ภายใน วันที่ 16 ต.. 2566

นักศึกษาที่มีรายชื่อกู้ยืมลักษณะที่1 ตามประกาศถ้ายังมีความประสงค์กู้ยืมเงินฯในภาคเรียนที่ 1 /2566ให้ดำเนินการแก้ไขเอกสารให้เรียบร้อย ภายใน วันที่ 16 ต.ค. 66

นักศึกษาที่มีรายชื่อกู้ยืมลักษณะที่2 ตามประกาศถ้ายังมีความประสงค์กู้ยืมเงินฯในภาคเรียนที่ 1 /2566ให้ดำเนินการแก้ไขเอกสารให้เรียบร้อย ภายใน วันที่ 16 ต.ค. 66