นักศึกษาที่มีความสนใจในงานศิลป์ พฤกษา โฮลดิ้ง ร่วมกับ Sapore dell’Arte จัดกิจกรรมพิเศษ PAINT BAR : CANVAS PAINTING ที่ช่วยสร้างแรงบรรดาลใจให้นิสิต/นักศึกษารังสรรค์ผลงานศิลปะ ในแบบฉบับของตัวเองโดยไม่มีขีดจำกัด

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมฟรี ที่นี่

“THE BIG IDEA SUAN DUSIT ONE WORLD LIBRARY – Turn ideas into reality จากแนวความคิดสู่การปฏิบัติจริง”

อ่าน ได้ที่ https://ebooks.dusit.ac.th/detail.php?recid=3691

บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด เปิดรับทุนใหม่ประจำปีการศึกษา 2565 เป็นกรณีพิเศษ เพื่อเข้าช่วยเหลือและลดผลกระทบแก่เยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีผลการเรียนดี ให้เข้าถึงการศึกษาจนสำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา จำนวน100 ทุน

บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด เปิดรับทุนใหม่ประจำปีการศึกษา 2565 เป็นกรณีพิเศษจำนวน 100 ทุน

ประกาศรับสมัครทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรับสมัครทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต2564 ใบสมัครขอรับทุนช่วยเหลือนักศึกษาโควิด-19