ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติค่าเทอม กยศ./กรอ. ภาคเรียนที่ 2/59 **(อัพเดทข้อมูล ณ วันที่ 24 มี.ค.60)

1.ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติค่าเทอม 2-59
2.ใบคำร้องรับเงินคืนสำหรับผู้กู้ที่สำรองจ่ายค่าเทอม2-59ไปก่อน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *