บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านอาหาร ต้องการรับสมัครงานในตำแหน่ง ผู้จัดการร้านฝึกหัด ไม่จำกัดสาขาที่จบ มีบุคลิกภาพดี รักในงานบริการ

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

รับสมัครงาน บริษัท ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์ แอนด์ ฟู้ดเชน จำกัด

รับสมัคร Sales Executive พื้นที่ บางนา นนทบุรี พระราม 2 รายได้ 15,000-20,000 บาท/เดือน วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา มีใบอนุญาตขับรถยนต์ สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดรับสมัครงาน บริษัท อรัญคอนกรีต จำกัด โดยมีคุณสมบัติเงื่อนไข จบวุฒิปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปฏิบัติงาน ณ จังหวัด สุพรรณบุรีได้