ประกาศรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค ประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครพนักงานจ้างในตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีคุณวุฒิ สำนักปลัดองค์การบริหารตำบลวัดแค) ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 26 มกราคม 2566

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ UNHCR ตำแหน่ง วิชาการเงินและการบัญชี 1อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2565

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านอาหาร ต้องการรับสมัครงานในตำแหน่ง ผู้จัดการร้านฝึกหัด ไม่จำกัดสาขาที่จบ มีบุคลิกภาพดี รักในงานบริการ

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

รับสมัครงาน บริษัท ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์ แอนด์ ฟู้ดเชน จำกัด

รับสมัคร Sales Executive พื้นที่ บางนา นนทบุรี พระราม 2 รายได้ 15,000-20,000 บาท/เดือน วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา มีใบอนุญาตขับรถยนต์ สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดรับสมัครงาน บริษัท อรัญคอนกรีต จำกัด โดยมีคุณสมบัติเงื่อนไข จบวุฒิปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปฏิบัติงาน ณ จังหวัด สุพรรณบุรีได้