ประกาศ นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ชั้นปีที่ 1 รหัส 65 และรายใหม่ ชั้นปีที่ 2-5 ที่เข้าไปกรอกแบบฟอร์มแสดงความประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯระหว่างวันที่ 25 มิ.ย. – 10 ก.ค. 65 และศูนย์สนเทศฯได้รับข้อมูลตามประกาศรายชื่อดังต่อไปนี้

ประกาศ นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฯ ชั้นปีที่ 1 รหัส 65 และรายใหม่ ชั้นปีที่ 2-5 ที่เข้าไปกรอกแบบฟอร์มแสดงความประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯระหว่างวันที่ 25 มิ.ย. – 10 ก.ค. 65 และศูนย์สนเทศฯได้รับข้อมูลตามประกาศรายชื่อดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *