ประกาศสำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมทุกชั้นปี(ปี1-4) ห้าม บันทึกแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมฯ ในระบบ DSL ด้วยขณะนี้ ทางมหาวิทยาลัยกำลังดำเนินการ บันทึกค่าเล่าเรียนแบบรายคน ในระบบDSL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *