ประกาศสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 (รหัส67) และรายใหม่ทุกชั้นปี

เข้ากลุ่มLINE OpenChat ที่นี่

กรอกข้อมูลยืนยันความประสงค์กู้ยืมฯ(กยศ.) ที่นี่

คลิก..เข้าประชุมออน์ไลน์ผ่าน ZOOM Meeting ID: 963 6603 2844 Passcode: sdu