นักศึกษาที่มีความสนใจในงานศิลป์ พฤกษา โฮลดิ้ง ร่วมกับ Sapore dell’Arte จัดกิจกรรมพิเศษ PAINT BAR : CANVAS PAINTING ที่ช่วยสร้างแรงบรรดาลใจให้นิสิต/นักศึกษารังสรรค์ผลงานศิลปะ ในแบบฉบับของตัวเองโดยไม่มีขีดจำกัด

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมฟรี ที่นี่

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา มูลนิธิตั้งเซ็กกิม โดยเขียนเรียงความประกวดหัวข้อ “คุณธรรม…สำคัญกับการดำเนินชีวิตอย่างไร” ชิงทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา 20 ทุนๆละ 8,000 บาท เปิดรับสมัครถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

ใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.nanmee.com/news_event.php?fieldID=186&cate=2

ประกาศรับสมัครผู้รับทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดแดนภาคใต้ ระยะที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ประกาศรับสมัคร กลุ่ม 2_66 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ใบสมัครขอรับทุน สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 แบบตรวจสอบคุณสมบัติ

“THE BIG IDEA SUAN DUSIT ONE WORLD LIBRARY – Turn ideas into reality จากแนวความคิดสู่การปฏิบัติจริง”

อ่าน ได้ที่ https://ebooks.dusit.ac.th/detail.php?recid=3691

มูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ ประกาศรับสมัครพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษาประจำปี 2566

รายละเอียดและใบสมัครขอรับทุนการศึกษา “มูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์” ประจำปี 2566